+386 40 855 115 gregor@otijum.si

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA v nadaljevanju Splošni pogoji

SPLOŠNO

Splošni pogoji urejajo pravila prijave in odpovedi za dogodke (delavnice, tečaje in druge dogodke, ki so izobraževalne in/ali informativne narave – v nadaljevanju: dogodki), ki jih organizira Otijum, Zavod za izobraževanje in raziskave, Krimska ulica 21, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: zavod).

Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vse dogodke in udeležence enako, razen če je v okviru prijave na posamezen dogodek določeno drugače s strani zavoda. Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice na dogodek, ne glede na obliko prijave. Vsaka oseba, ki se prijavi na posamezen dogodek, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te Splošne pogoje.

Splošni pogoji so v obliki pravnega obvestila v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletni strani zavoda in se lahko občasno spreminjajo brez predhodnega obvestila. V času prijave na posamezen dogodek veljajo Splošni pogoji, ki so v tem času objavljeni na tej spletni strani.

PRIJAVA NA DOGODKE IN PLAČILO KOTIZACIJE

Prijava na dogodek se izvede z izpolnitvijo spletne prijavnice, ki je objavljena na spletni strani zavoda in/ali na Facebook strani zavoda ali preko e-pošte s posredovanjem potrebnih podatkov. Prejem in dokončnost prijave zavod potrdi s povratnim elektronskim sporočilom udeležencu. Ali drugače, če je tako navedeno v prijavnici.

Vse cene navedene na spletnih straneh zavoda, so brez DDV, na osnovi 1.točke 94.člena ZDDV-1.

Podatki na prijavnici

Ob vsaki prijavi, ne glede na način prijave, je potrebno posredovati podatke, ki jih vsebuje prijavnica, najmanj pa tista, ki so označena kot obvezno (z zvezdico). V prijavah se lahko zbirajo naslednji podatki o udeležencih:

 • Ime in priimek
 • Letnica rojstva
 • Datum rojstva
 • Poklic
 • Spol
 • E-mail naslov
 • Kontaktna telefonska številka
 • Kraj bivanja
 • Naslov (Ulica in hišna številka, poštna številka, kraj)

V kolikor se prijave izvajajo preko podjetja ali organizacije zbiramo tudi naslednje podatke:

 • Naziv podjetja
 • Naslov podjetja
 • Davčna številka
 • Kontaktna telefonska številka
 • Kontaktni e-mail naslov

Plačilo kotizacije

Kotizacija in plačilni pogoji so navedeni ob predstavitvi posameznega dogodka na spletu ali v tiskanem gradivu, kjer je naveden tudi znesek ter popusti, ki jih prizna zavod tistim, ki izpolnjujejo za to navedene pogoje. Kotizacija mora biti poravnana najkasneje na dan pred izvedbo dogodka na transakcijski račun zavoda. Zavod bo po opravljenem dogodku izstavil račun na naslov, ki je naveden na prijavnici.

S prijavo na dogodek sprejmete obveznost plačila kotizacije v celoti, ne glede na morebitno plačilo na obroke, ne glede na čas trajanja izobraževanja.

Potrditev prijave: s prijavo preko spletnega obrazca potrjujete prijavo na dogodek.

Odpoved prijave s strani udeleženca

Odpoved prijave na dogodek s strani udeleženca je veljavna zgolj v elektronski obliki na naslov gregor@otijum.si

Skrajni rok za odpoved prijave na eno- do tridnevne dogodke je tri koledarske dni pred dogodkom,  za dogodke, daljše od treh dni, pa 14 koledarskih dni pred pričetkom dogodka. 

V primeru kasnejše odjave, kot je določena v zgornjem odstavku, lahko zavod zaračuna do 75 % kotizacije za administrativne ter druge stroške in škodo, ki so nastali kot posledica odjave s strani udeleženca. 

V primeru neudeležbe brez odjave lahko zavod zaračuna kotizacijo v celoti. 

Akontacija kotizacije, s katero udeleženec dokončno potrdi prijavo na dogodke, daljše od treh dni, je nevračljiva ne glede na datum odpovedi s strani udeleženca. 

Odpoved s strani izvajalca

Zavod si pridržuje pravico do odpovedi posameznega dogodka, o čemer bo udeležence obvestilo najmanj tri dni pred dogodkom. V primeru odpovedi dogodka s strani zavoda bo le-to morebitno že vplačano kotizacijo brez obresti povrnilo udeležencem najkasneje v roku sedmih dni od obvestila o odpovedi dogodka oziroma bo udeležencem omogočilo, da kotizacijo uporabijo za nakup drugih produktov ali storitev zavoda.

Popust za enkratno plačilo:

Popust za enkratno plačilo velja v primeru plačila celotne kotizacije do dneva pričetka izobraževanja in velja v višini kot je objavljena ob prijavi na dogodek na spletni strani ali  na oglasnih materialih. Za izvedeno plačilo veljajo zneski, ki pridejo na račun do konca dneva pred pričetkom izobraževanja.

VSEBINA

Zavod si pridržuje pravico delne prilagoditve napovedane vsebine dogodka, spremembe datuma in lokacije dogodka, ter do odpovedi posameznega dogodka. Vsebina se lahko prilagodi potrebam skupine udeležencev in posameznim vprašanjem iz vsebine. V nobenem primeru pa zavod ni dolžan izvesti ali nadomestiti vsebine, ki ni bila izvedena.

Spremembe datuma in lokacije bodo objavljene na spletni strani www.otijum.si in/ali facebook strani, prijavljenim pa sporočene po e-mail naslovu.

GRADIVA

Udeleženci prejmejo gradiva, ki spremljajo posamezno izobraževanje. Gradiv v digitalni obliki ne posredujemo. Posredovanje tiskanih gradiv tretjim osebam, brez predhodne odobritve zavoda, ni dovoljeno.

VAROVANJE OSEBIH PODATKOV

Zavod se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi s prijavo ali udeležbo na dogodku, ravnal skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Vse prejete osebne podatke, navedene na prijavnici, bo skrbno hranil in uporabljal samo z namenom analiziranja podatkov o udeležencih dogodkov, za marketinške raziskave ter za predstavitev izdelkov ali storitev zavoda, ter jih brez privolitve posameznih oseb, na katere se podatki nanašajo, ne bo posredoval tretjim osebam.

Prijavitelji na dogodek s podpisom dovoljujejo obdelavo svojih osebnih podatkov in podatkov oseb, ki so navedeni na prijavnici za zgoraj opisani namen, za kar imajo vsa ustrezna pooblastila. Osebe, navedene na prijavnici, lahko kadarkoli zahtevajo, da zavod, trajno ali začasno preneha uporabljati njihove osebne podatke za zgoraj naveden namen.

Splošni pogoji veljajo z dnem objave na strani www.otijum.si . V kolikor ni drugače navedeno v ponudbi ali pogodbi, veljajo splošni pogoji tudi za podjetja, ki naročajo interna izobraževanja.

 Splošni pogoji veljajo od 1.1.2019